Politiikka

Tavoitteeni

Työskentelen politiikassa arvojeni mukaan. On tärkeää pystyä vaikuttamaan oman ryhmän enemmistön kantaan ja tehdä yhteistyötä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Ajattelen, että kokemukseni politiikasta auttaa minua saamaan asioita aikaiseksi ja vaikuttamaan puolueiden isoihin linjoihin.

Kuntavaalitavoitteeni

Perheille sujuvampi arki

Olen sitoutunut työskentelemään sen hyväksi, että yhä useampi helsinkiläinen lapsi pääsisi halutessaan päiväkotiin ja kouluun kodin lähelle.

Turvallisesti ja sujuvasti myös ilman autoa

Helsingissä liikkumisen pitää olla helppoa kaikille. Julkisen liikenteen, taksien ja kaupunkipyörien pitää muodostaa aito vaihtoehto liikkumiseen kaikkialla Helsingissä.

Helsinkiläisten on päästävä nopeammin lääkäriin

Helsinkiläinen sote-uudistus tarkoittaisi parhaimmillaan sitä, että lääkäriin ja hammaslääkäriin olisi helpompi päästä.

Oikeuden-mukainen kohtelu senioreille

On tärkeää, että eläkeläiset ja seniorit tulevat kohdatuiksi yksilöinä, eivätkä suurena massana. Eläkeläislipulla on voitava matkustaa kaikkina vuorokaudenaikoina, sillä eläkeläiset liikkuvat myös illalla ja yöllä, meidän parhaaksemme.

Kestävää kehitystä ja Helsingin historiaa ymmärtävää kaupunki-suunnittelua

Jokainen sukupolvi rakentaa oman aikakautensa palan Helsinkiä. Se on tehtävä kunnianhimoisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Eläinambulanssi helsinkiläisten ulottuville

Koira, kissa tai muu lemmikki on rakas perheenjäsen lukuisille helsinkiläisille. Hädän tullen tai eläimen viimeisillä hetkillä voidaan tarvita kiireellistä apua. Vakiinnutetaan eläinambulanssi osaksi helsinkiläisten arkea, silloin kun eläimellä on hätä.

Sujuva arki ja jokaiselle lapselle harrastus

Olen sitoutunut työskentelemään sen hyväksi, että yhä useampi helsinkiläinen lapsi pääsisi halutessaan päiväkotiin ja kouluun kodin lähelle. Kaupungin on tehtävä voitavansa perheiden sujuvan arjen varmistamiseksi.

Meidän on ennakkoluulottomasti ratkaistava, miten pienten koululaisten harrastukset olisivat jouhevammin koulupäivän yhteydessä tai iltapäivällä. Neuvolaan on päästävä myös iltaisin ja lasten hammashoito on nivottava tiiviimmin osaksi koulupäivää.

Jokaisella lapsella ja nuorella pitää olla mahdollisuus harrastaa. Liikunta- ja kulttuuriharrastuksille on luotava sellaiset edellytykset, että kustannukset perheille jäävät kohtuullisiksi. Lajien väliseen tasa-arvoon on kiinnitettävä huomiota.

Turvallisesti ja sujuvasti myös ilman autoa

Helsingissä liikkumisen pitää olla helppoa kaikille. Julkisen liikenteen, taksien ja kaupunkipyörien pitää muodostaa aito vaihtoehto liikkumiseen kaikkialla Helsingissä. On tärkeää, että lapsilla on mahdollisuus turvalliseen itsenäiseen liikkumiseen kouluun ja harrastuksiin eri puolille kaupunkia. Myös autottomien ikäihmisten liikkumisen on oltava sujuvaa kaikkina vuorokaudenaikoina. Raideliikenteen kehittäminen ja investoinnit ovat erittäin tärkeitä.

Helsinkiläisten on päästävä nopeammin lääkäriin

Helsinkiläinen sote-uudistus tarkoittaisi parhaimmillaan sitä, että lääkäriin ja hammaslääkäriin olisi helpompi päästä. Hallinnollisten uudistusten sijaan pitäisi keskittyä enemmän toimintatapojen ja prosessien uudistamiseen. Paljon hyviä asioita on tehty, mutta moni saa huomata karvaasti lääkärille pääsyn vaikeuden tipahtaessaan työterveyshuollosta työttömyyden tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöstön pitää voida keskittyä ammattitaitoaan vaativiin töihin ja avustavat työt on pystyttävä organisoimaan muulle henkilökunnalle.

Oikeudenmukainen kohtelu senioreille

On tärkeää, että eläkeläiset ja seniorit tulevat kohdatuiksi yksilöinä, eivätkä suurena massana. Jokaisen pitää saada itselleen ja omaan elämäntilanteeseen sopivat palvelut. Persoonallisuus ei jää eläkkeelle.

Ihmisen on itse voitava valita asuinpaikkansa myös silloin kun tarvitsee hoivaa. Monet haluavat asua kotona mahdollisimman pitkään, mutta monet myös etsivät yhteisöllisempää asumismuotoa esimerkiksi erilaisista hybridipalvelutaloista. Meidän on vastattava kysyntään nykyistä paremmin.

Eläkeläislipulla on voitava jatkossakin matkustaa kaikkina vuorokaudenaikoina, sillä eläkeläiset liikkuvat myös illalla ja yöllä, meidän parhaaksemme. Seniorit ovat valtava voimavara yhteiskunnalle ja meille kaikille. He esimerkiksi tekevät hoivatyötä lastenlapsiaan ja puolisoaan hoitaessaan sekä pitävät kulttuuripalveluja yllä maksavina asiakkaina teattereissa, konserteissa, museoissa ja oopperassa. Seniorit pitävät osaltaan työväenopistojen kurssitarjonnan monipuolisena ja käyttävät runsaasti julkista liikennettä sekä asioivat kivijalkakapoissa.

Kestävää kehitystä ja Helsingin historiaa ymmärtävää kaupunkisuunnittelua

Jokainen sukupolvi rakentaa oman aikakautensa palan Helsinkiä. Se on tehtävä kunnianhimoisesti ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Helsinki on ja sen tulee olla edelläkävijä kaupunkien joukossa ilmastokysymyksissä. Upean lähiluonnon vaaliminen, historiallisen ympäristön arvostus ja oman aikakautemme kunnianhimoinen arkkitehtuuri muodostavat tavoiteltavan viitekehityksen kaupunkisuunnittelulle. Helsinki on myös Suomen liikunnan ja kulttuurin pääkaupunki ja se edellyttää pitkäjänteistä kehittämisotetta liikunnan ja kulttuurin toimintaedellytysten vahvistamiseksi.

Eläinambulanssi helsinkiläisten ulottuville

Koira,  kissa tai muu lemmikki on rakas perheenjäsen lukuisille helsinkiläisille. Hädän tullen tai eläimen viimeisillä hetkillä voidaan tarvita kiireellistä apua. Vakiinnutetaan eläinambulanssi osaksi helsinkiläisten arkea, silloin kun eläimellä on hätä.

Hevoset kuuluvat Helsinkiin. Hevoset ovat olleet ihmisen kumppanina Helsingissä niin kauan kuin kaupunki on täällä sijainnut. Turvataan hyvät mahdollisuuden ratsastukseen ja hevosen kanssa liikkumiseen ratsain ja kärryillä. Hankitaan saada lisää maneesikapasiteettia ja varmistetaan laitumien riittävyys. Mahdollistetaan ratsastusharrastus yhä useammalle lapselle ja nuorelle.

Helsingin pitää olla koiraystävällinen kaupunki. Laadukkaat koirapuistot ja harrastuskentät, roskikset ja koirankakkapussien saatavuus pitää olla toimivassa kaupungissa kunnossa.

Möjliggörande är den största jämlikheten

Lika möjligheter för alla är den största form av jämlikhet. Det måste bli lättare för ungdomar att få studieplatser som de vill ha. Vi måste ge ungdomar fler möjligheter.

 

Liity kuntavaalitiimiini